Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) Tissue

Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) Tissue

Display:

Vinuth N. Puttamallesh1,2; Krishna Patel1,2 and Harsha Gowda1,3,*
1Institute of Bioinformatics, International Tech Park, Bangalore 560066, India, 2Amrita School of Biotechnology, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Kollam 690525, India, 3Center for Systems Biology and Molecular Medicine, Yenepoya University, Mangalore 575018, India

Aaron Robinson; Sarah J. Parker; Shiao L. Stephen; Beatrice S. Knudsen; Zachary S. Zumsteg; Jennifer E. Van Eyk and Allen S. Ho

Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA

Yi Zhu 1,2,3*,Tobias Weiss 4 *, Qiushi Zhang 1,2, Rui Sun 1,2, Bo Wang 5 , Zhicheng Wu 1,2 3 , Qing Zhong 6,7 , Xiao Yi 1,2 , Huanhuan Gao 1,2, Xue Cai 1,2, Guan Ruan 1,2, Tiansheng Zhu 1,2 4 , Chao Xu 8 , Sai Lou 9 , Xiaoyan Yu 10, Ludovic Gillet 3 , Peter Blattmann 3 , Karim Saba 11 5 , Christian D. Fankhauser 11 , Michael B. Schmid 11 , Dorothea Rutishauser 6 , Jelena Ljubicic 6 6 , Ailsa Christiansen 6 , Christine Fritz 6 , Niels J. Rupp 6 , Cedric Poyet 11 , Elisabeth Rushing 12 7 , Michael Weller 4 , Patrick Roth 4 , Eugenia Haralambieva 6 , Silvia Hofer 13 , Chen Chen 14 8 , Wolfram Jochum 15 , Xiaofei Gao 1,2, Xiaodong Teng 5 , Lirong Chen 10, Peter J. Wild 6,16# 9 , Ruedi Aebersold 3,17# , Tiannan Guo 1,2

Brett Tully, Rosemary L. Balleine, Peter G. Hains, Qing Zhong, Roger R. Reddel, Phillip J. Robinson

ProCanĀ®, Children's Medical Research Institute, Faculty of Medicine and Health, The University of Sydney, Westmead NSW 2145, Australia

Rui Sun, Christie Hunter, Chen Chen, Weigang Ge, Nick Morrice, Shuang Liang, Chunhui Yuan, Qiushi Zhang, Xue Cai, Xiaoyan Yu, Lirong Chen, Shaozheng Dai, Zhongzhi Luan,  Ruedi Aebersold, Yi Zhu, Tiannan Guo